Το συγκρότημα εταιρειών Λατομεία Φαρμακάς δραστηριοποιείται σχεδόν σε όλο το φάσμα της οικοδομικής βιομηχανίας.
Συγκεκριμένα δραστηριοποιείται στους πιο κάτω τομείς:


Λατομεία


ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ
AL DUQM CRUSHERS LLC

Το συγκρότημα κατέχει τρία Λατομεία στην επαρχία Λευκωσίας και ένα λατομείο στο Ομάν..

Η εταιρεία Λατομεία Φαρμακάς κατέχει δύο λατομεία, ένα στην περιοχή Φαρμακά και ένα στην περιοχή Πολιτικού, τα οποία παράγουν διαβασικά υλικά. Το λατομείο στο Πολιτικό είναι σε αδράνεια.

Η εταιρεία Λατομεία Γεννάδιος Θεολόγου κατέχει ένα λατομείο στο Μιτσερό το οποίο παράγει ασβεστολιθικά υλικά.

Η εταιρεία Al Duqm Crushers LLC κατέχει ένα λατομείο δολομίτη (dolomite) στην περιοχή Duqm στο Ομάν.


Read more

Έτοιμο Σκυρόδεμα


POWERMIX LTD
PHARMAKAS BETON LTD
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Γ. ΚΑΖΑΝΟΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ
PHARMAKAS CEMENT TRADING LTD
CONCRETE SOLUTIONS LLC
PRECAST SOLUTIONS LLC

Το συγκρότημα κατέχει πέντε εργοστάσια παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στην επαρχία Λευκωσίας, εργοστάσιο παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και εργοστάσιο παραγωγής τσιμεντοσωλήνων στο Erbil – Kourdistan Region of Iraq, καθώς επίσης και ένα εργοστάσιο παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και ένα εργοστάσιο παραγωγής προκατασκευασμένων υλικών έτοιμου σκυροδέματος στην περιοχή της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης του Duqm στο Ομάν..


Read more

Ασφαλτικό Σκυρόδεμα


PHARMAKAS CONSTRUCTION LTD
PROMETHEAS ASPHALT LTD

Η εταιρεία Pharmakas Construction Ltd ασχολείται με την προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος.

Η εταιρεία Prometheas Asphalt Ltd διαθέτει δυο εργοστάσια παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος. Η Prometheas Asphalt Ltd είναι η εταιρεία η οποία συστάθηκε με την συνεργασία και την άμεση και έμμεση συμμέτοχη κορυφαίων εταιρειών της οικοδομικής βιομηχανίας όπως η Cybarco, Chapo, GCC, A. Panayides Contracting, Λατομεία Φαρμακάς. Τα νεότατου τύπου εργοστάσια της Prometheas βρίσκονται στο Τσέρι.


Read more

Paving StonePaving stone production


Read more

Ανάπτυξη Γης


VERDA ENTERPRISES LTD
OSORIO HOLDINGS LTD
UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PLC

Οι θυγατρικές εταιρείες του ομίλου κατέχουν επιλεγμένα τεμάχια γης τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ρουμανία. Η εταιρεία Unifast είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στην Εναλλακτική Αγορά.


Read more

Transportation


THE BIRDS TRANSPORTATION LTD

The Birds Transportation Ltd deals with the transport of quarry material as well as with the transport of asphalt concrete.


Read more

Θυγατρικές και Συνδεδεμένες Εταιρείες