Διοικητικό Συμβούλιο

GERIK INVESTMENTS PUBLIC LTD
Γιώργος Πίπης Εκτελεστικός Δ.Σ.
Δημήτριος Πίπης Εκτελεστικός Δ.Σ.
Σταύρος Θεοδοσίου Μη Εκτελεστικός Δ.Σ.
Μαρία Παναγίδου Μη Εκτελεστικός Δ.Σ..
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
Γιώργος Πίπης Εκτελεστικός Δ.Σ.
Χρήστος Δασκαλάκης Εκτελεστικός Δ.Σ.
Σταύρος Θεοδοσίου Non-Executive Director
Μαρία Παναγίδου Μη Εκτελεστικός Δ.Σ.
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ
Γιώργος Πίπης Εκτελεστικός Δ.Σ.
Σταύρος Θεοδοσίου Μη Εκτελεστικός Δ.Σ.
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Γ. ΚΑΖΑΝΟΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ
Γιώργος Πίπης Εκτελεστικός Δ.Σ.
Μαρίνος Χριστοδουλίδης Εκτελεστικός Δ.Σ.
Χρήστος Δασκαλάκης Εκτελεστικός Δ.Σ.
POWERMIX LTD
Γιώργος Πίπης Εκτελεστικός Δ.Σ.
Μαρίνος Χριστοδουλίδης Εκτελεστικός Δ.Σ.
Χρήστος Δασκαλάκης Εκτελεστικός Δ.Σ.
Σάββας Αριστείδου Εκτελεστικός Δ.Σ.
Αντώνης Αντωνίου Εκτελεστικός Δ.Σ
PHARMAKAS BETON LTD
Γιώργος Πίπης Εκτελεστικός Δ.Σ.
Μαρίνος Χριστοδουλίδης Εκτελεστικός Δ.Σ.
Χρήστος Δασκαλάκης Εκτελεστικός Δ.Σ.
Σάββας Αριστείδου Εκτελεστικός Δ.Σ.
Αντώνης Αντωνίου Εκτελεστικός Δ.Σ
PHARMAKAS CEMENT TRADING LTD
Γιώργος Πίπης Εκτελεστικός Δ.Σ.
Χρήστος Δασκαλάκης Εκτελεστικός Δ.Σ.
Σταύρος Θεοδοσίου Μη Εκτελεστικός Δ.Σ.
Μαρία Παναγίδου Μη Εκτελεστικός Δ.Σ
PHARMAKAS CONSTRUCTION LTD
Γιώργος Πίπης Εκτελεστικός Δ.Σ.
Μαρίνος Χριστοδουλίδης Εκτελεστικός Δ.Σ
Σταύρος Θεοδοσίου Μη Εκτελεστικός Δ.Σ.
Μαρία Παναγίδου Μη Εκτελεστικός Δ.Σ.
THE BIRDS TRANSPORTATION LTD
Γιώργος Πίπης Εκτελεστικός Δ.Σ.
Σταύρος Θεοδοσίου Μη Εκτελεστικός Δ.Σ.
Δημήτριος Πίπης Μη Εκτελεστικός Δ.Σ.
LATOMIA PHARMAKAS (OVERSEAS) LTD
Γιώργος Πίπης Εκτελεστικός Δ.Σ.
Μαρίνος Χριστοδουλίδης Εκτελεστικός Δ.Σ.
Σταύρος Θεοδοσίου Μη Εκτελεστικός Δ.Σ.
Μάριος Γεωργιάδης Εκτελεστικός Δ.Σ.
MAN SALES & SERVICES (CYPRUS) LTD
Γιώργος Πίπης Μη Εκτελεστικός Δ.Σ.
Μαρίνος Χριστοδουλίδης Μη Εκτελεστικός Δ.Σ.
Αλέξανδρος Διογένους Μη Εκτελεστικός Δ.Σ.
Κυριάκος Ζηντίλης Μη Εκτελεστικός Δ.Σ.
UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC CO LTD
Γιώργος Πίπης Μη Εκτελεστικός Δ.Σ.
Χρήστος Δασκαλάκης Μη Εκτελεστικός Δ.Σ.
Σταύρος Θεοδοσίου Μη Εκτελεστικός Δ.Σ.
Μαρία Παναγίδου Μη Εκτελεστικός Ανεξάρτητος Δ.Σ.
Μαρίνος Γιαλελής Μη Εκτελεστικός Δ.Σ.
Μαρία Παναγίδου Μη Εκτελεστικός Δ.Σ.
Δημήτρης Κολοκασίδης Μη Εκτελεστικός Ανεξάρτητος Δ.Σ.
Μαρίνος Γιαλελής Μη Εκτελεστικός Ανεξάρτητος Δ.Σ.