Διευθυντική Ομάδα

 
Γιώργος Πίπης Διευθύνων Σύμβουλος
Μαρίνος Χριστοδουλίδης Οικονομικός Διευθυντής Συγκροτήματος
Δημήτρης Πίπης Γραμματέας
Μάριος Γεωργιάδης Διευθυντής Τομέα Λατομείων και Ασφάλτου
Χρίστος Δασκαλάκης Διευθυντής Τομέα Σκυροδέματος