ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ
AL DUQM CRUSHERS LLC


Το συγκρότημα κατέχει τρία Λατομεία στην επαρχία Λευκωσίας και διευθύνει ένα λατομείο στο Ομάν.

Η εταιρεία Λατομεία Φαρμακάς κατέχει δύο λατομεία, ένα στην περιοχή Φαρμακά και ένα στην περιοχή Πολιτικού, τα οποία παράγουν διαβασικά υλικά. Το λατομείο στο Πολιτικό είναι σε αδράνεια.

Η εταιρεία Λατομεία Γεννάδιος Θεολόγου κατέχει ένα λατομείο στο Μιτσερό το οποίο παράγει ασβεστολιθικά υλικά.

Η εταιρεία Al Duqm Crushers LLC κατέχει ένα λατομείο δολομίτη (dolomite) στην περιοχή Duqm στο Ομάν. Η εταιρεία Λατομεία Φαρμακάς έχει αναλάβει την διεύθυνση (management) του εν λόγω λατομείου.

Το 2013 η εταιρεία Λατομεία Φαρμακάς ξεκίνησε μια καινούρια δραστηριότητα με την ανέγερση εργοστασίου κοπής πέτρας στον Φαρμακά. Συγκεκριμένα κόβονται πέτρες διαβασικές και ασβεστολιθικές σε όλα τα μεγέθη και σχήματα που χρησιμοποιούνται σε δρόμους και πλατείες (paving stones).

Πάγια πολιτική της εταιρείας είναι η συνεχής τεχνολογική αναβάθμιση των νέων γραμμών παραγωγής, των μηχανημάτων και της εκπαίδευσης του επαγγελματικού και τεχνικού προσωπικού, έτσι ώστε να αυξήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις ικανότητες των παραγομένων υλικών με σκοπό την προσφορά στην οικοδομική βιομηχανία προϊόντων που πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα.