Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα – Quarry Resource Efficiency Demonstration Project LIFE11 ENV/CY/859

Μετακόμιση Κεντρικών Γραφείων
2 Οκτωβρίου, 2019

 QuaRes
EQuarry Resource Efficiency Demonstration Project LIFE11 ENV/CY/859

ΣΤΟΙΧΕΙΑ EΡΓΟΥ

Ακρώνυµο: QuaResE
Αρ. Έργου: LIFE11 ENV/CY/859
Τίτλος: Quarry Resource Efficiency Demonstration Project
Τοποθεσία: Κύπρος
∆ιάρκεια: 30 µήνες (1/6/2012-30/11/2014)
Ολικός προϋπολογισµός έργου: 911,515 €
Ολική επιλέξιµη δαπάνη έργου: 856,515 €
Χρηµατοδότηση από την Ε.Ε.: 428,257 € (50% της επιλέξιµης δαπάνης του έργου)

ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΕΡΓΟΥ

Εισαγωγή

Οι φυσικοί πόροι γίνονται όλο και σπανιότεροι. Χρησιµοποιούµε τους φυσικούς µας πόρους µε ένα µεγαλύτερο ρυθµό από αυτόν της ανανέωσής τους. Έτσι τα αποθέµατα κινδυνεύουν. Αυτό όµως µπορεί να αλλάξει, κάνοντας τις σωστές επιλογές µε την αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών µας.

Ευρωπαϊκή Πολιτική

Τον Ιούνιο του 2010 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εγκρίνει την «Στρατηγική Ευρώπη 2020» για µια έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη. Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» εµπεριέχει 7 εµβληµατικές πρωτοβουλίες (flagship initiatives), καταλύτες για την επίτευξη προόδου σε κάθε βασική προτεραιότητα. Μία από αυτές τις 7 εµβληµατικές πρωτοβουλίες είναι και η «Μια Ευρώπη που χρησιµοποιεί αποδοτικά του πόρους της» που εκδόθηκε τον Ιανουάριο 2011 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή [Ανακοίνωση COM (2011) 21].

Τον Σεπτέµβριο 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει σχετική Ανακοίνωση COM (2011) 571 µε τίτλο «Χάρτης Πορείας για µια αποδοτική χρήση των πόρων της Ευρώπης» και µε όραµα µέχρι το 2050 η οικονοµία της Ε.Ε. να αναπτύσσεται σεβόµενη τους περιορισµούς από πλευράς πόρων και τα όρια του πλανήτη, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στον παγκόσµιο οικονοµικό µετασχηµατισµό.

Μέσα στα πλαίσια του Χάρτη Πορείας για µια αποδοτική χρήση των πόρων της Ευρώπης, µεταξύ άλλων προσδιορίζονται οι οικονοµικοί τοµείς που καταναλώνουν τους περισσότερους πόρους, προτείνονται δείκτες και εργαλεία για δράσεις, προτείνονται µέτρα για τον µετασχηµατισµό παραγωγής και κατανάλωσης µε κίνητρα για οικολογική καινοτοµία, οικολογικό σχεδιασµό και σήµανση, καθώς και κίνητρα στους καταναλωτές ώστε να επιλέγουν προϊόντα που παράγονται στα πλαίσια της αποδοτικότερης χρήσης πόρων.

Υπόβαθρο Έργου

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι για να δηµιουργηθεί µια πιο αποδοτική µελλοντική χρήση των πόρων, η επαναχρησιµοποίηση των υποπροϊόντων και των αποβλήτων είναι απαραίτητη.

Τα απόβλητα ορυχείων και λατοµείων είναι, σε παγκόσµιο επίπεδο, η µεγαλύτερη κατηγορία αποβλήτων. Στην Ευρώπη παράγονται κάθε χρόνο περίπου 300 εκατοµµύρια τόνοι αποβλήτων από εξορυκτικές δραστηριότητες (Eurostat, 2003).

Οι κυριότερες µέθοδοι διαχείρισης της λάσπης από λατοµεία είναι η διάθεση της σε χώρους υγειονοµικής ταφής ή σε λίµνες τελµάτων, η επαναχρησιµοποίηση της στις πλαγιές των λατοµείων για την κατασκευή επιχωµατώσεων για τα φράγµατα, ή για την αποκατάσταση του εδάφους. Ωστόσο, τέτοιες µέθοδοι διαχείρισης έχουν πολλές δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον: η ιλύς µπορεί να είναι υπερβολικά όξινη ή αλκαλική, µπορεί να περιέχει τοξικές ουσίες όπως διαλυµένα µέταλλα και / ή διαλυτές και αδιάλυτες συµπλοκές οργανικές ενώσεις και γενικά απαιτούνται µεγάλες εκτάσεις γης για τη διάθεσή της.

Ωστόσο, το υλικό αυτό θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως πρώτη ύλη για άλλες βιοµηχανίες, ιδίως στις βιοµηχανίες παραγωγής τούβλων από πηλό, κεραµίδια και σκυροδέµατος. Αυτές οι βιοµηχανίες στην Κύπρο είναι επίσης και οι βιοµηχανίες µε τις ψηλότερες εκποµπές αερίων του Θερµοκηπίου (διοξειδίου του άνθρακα), κυρίως λόγω των µεγάλων ποσοτήτων καυσίµων που απαιτούνται για την επίτευξη των απαραίτητων υψηλών θερµοκρασιών και της χρήσης των πρώτων υλών όπως το ανθρακικό ασβέστιο (Ca2CO3).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Περιγραφή

Το Πρόγραµµα QuaResE έχει ως κύριο στόχο να επιδείξει εναλλακτικές µεθόδους για την παραγωγή τούβλων, κεραµικών και τσιµέντου, χρησιµοποιώντας ως πρώτη ύλη την λάσπη από τα λατοµεία αλλά και την ορθή διαχείριση της λάσπης από λατοµεία.

Στόχοι

Οι κύριοι στόχοι του έργου περιλαµβάνουν:

 • Κατάδειξη της χρήσης του απόβλητου πολτού των λατοµείων στην παραγωγή των ερυθρών τούβλων. Θα πραγµατοποιηθούν 15 σενάρια / επαναλήψεις παραγωγής τούβλων µε διαφορετικές αναµείξεις, όπου η κάθε επανάληψη συνεπάγεται και την παραγωγή µιας παρτίδας 3.000 τούβλων. Υπολογίζεται ότι χρησιµοποιούνται 60 τόνοι ιλύος λατοµείου για κάθε επανάληψη. Κάθε σενάριο περιλαµβάνει τη χρήση από διαφορετικούς συνδυασµούς πολτού και άλλων πρώτων υλών για το µείγµα του τούβλου.
 • Κατάδειξη της χρήσης του απόβλητου πολτού των λατοµείων στην παραγωγή των παρτίδων τσιµέντου. Θα πραγµατοποιηθούν 15 σενάρια / επαναλήψεις παραγωγής τσιµέντου µε διαφορετικές αναµείξεις, όπου η κάθε επανάληψη συνεπάγεται την παραγωγή µιας παρτίδας τσιµέντου περίπου 50 τόνων. Για κάθε σενάριο θα χρησιµοποιούνται διαφορετικές ποσότητες του απόβλητου πολτού λατοµείου, σε συνδυασµό µε τις άλλες πρώτες ύλες, για την παραγωγή του τσιµέντου.
 • Υπολογισµός της µείωσης των εκποµπών CO2 για κάθε σενάριο.
 • Η αξιολόγηση της κατάστασης πως η µεγαλύτερη αποδοτικότητα των πόρων µπορεί να βελτιώσει τη διαχείριση των αποβλήτων, τη µείωση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου και τη χρήση γνήσιων πρώτων υλών, και περαιτέρω να προβάλει τα περιβαλλοντικά και οικονοµικά οφέλη των βιοµηχανιών για κάθε ενδιαφερόµενο.

Αναµενόµενα αποτελέσµατα

 • Οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές εκτιµήσεις της εφαρµογής των µέτρων αποδοτικότητας των πόρων στις βιοµηχανίες παραγωγής τσιµέντου και τούβλων/κεραµιδιών καθώς και τα οφέλη που προκύπτουν από τη διαχείριση του απόβλητου πολτού από τα λατοµεία.
 • Η παραγωγή 15 παρτίδων, των 3000 τούβλων από τον πολτό του λατοµείου.
 • Η παραγωγή των 15 παρτίδων των 50 τόνων τσιµέντου από τον πολτό του λατοµείο.
 • Η δηµιουργία µιας βέλτιστης τεχνικής για τη χρήση ιλύος του λατοµείου στην παραγωγή της βιοµηχανίας για τσιµέντο και τούβλα/κεραµίδια.

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Συντονιστής ∆ικαιούχος: Τµήµα Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ∆ρ. Θεόδουλος Μεσηµέρης

Συµπράττοντες ∆ικαιούχοι:

 • Π. Νικολαΐδης και Συνεργάτες Λτδ.
 • Ηνωµένα Τουβλοποεία Λτδ.
 • Τσιµεντοποιία Βασιλκού ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ.
 • Λατοµεία Φαρµακάς ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ.

IΣΤΟΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ www.quarese.com