Μετακόμιση Κεντρικών Γραφείων

Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα – Quarry Resource Efficiency Demonstration Project LIFE11 ENV/CY/859
2 Οκτωβρίου, 2019

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
Θεμιστοκλή Δέρβη 23, Μέγαρο Σ.ΤΑ.Δ.Υ.Λ, 1066 Λευκωσία
P.O.Box 23504, 1684 Λευκωσία, Κύπρος
Tel: +357 22 312976, Fax: +357 22 498090
e-mail: info@pharmakas.com * www.pharmakas.com

 

Προς: Συνεργάτες του Ομίλου Εταιρειών Λατομεία Φαρμακάς

Ημερ.: 23 Μαΐου 2012

Κύριοι,

Θέμα:_Αλλαγή Διεύθυνσης

Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι οι εταιρείες του ομίλου Λατομεία Φαρμακάς από 21 Μαΐου 2012 έχουν μεταφερθεί σε νέα γραφεία στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη 23, Μέγαρο Σ.ΤΑ.Δ.Υ.Λ, 1066 Λευκωσία.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το τηλεομοιότυπο καθώς και τα email έχουν παραμείνει τα ίδια.

Με Εκτίμηση

Δημήτρης Πίπης
Γραμματέας