Μεταφορές

THE BIRDS TRANSPORTATION LTD

Η εταιρεία The Birds Transportation Ltd ασχολείται με την μεταφορά των λατομικών υλικών καθώς επίσης και την με μεταφορά ασφαλτικού σκυροδέματος.

 

QUARESE-LOGO.jpg

Θυγατρικές και Συνδεδεμένες Εταιρείες

GEN POW PHA-BETON

PHA-CEMENT

KAZ

GERIK

KEDRIS MAN UFI