Τμήμα Εξωτερικού

AL DUQM CRUSHERS LLC

Η εταιρεία Al Duqm Crushers LLC κατέχει ένα λατομείο δολομίτη (dolomite) στην περιοχή Duqm στο Ομάν.

CONCRETE SOLUTIONS LLC

Η εταιρεία Concrete Solutions LLC έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με την εταιρεία Ύψωνας Προκατασκευασμένα Υλικά Σκυροδέματος στην περιοχή της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης του Duqm στο Ομάν. Η εν λόγω εταιρεία κατέχει ένα εργοστάσιο παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και ένα εργοστάσιο παραγωγής προκατασκευασμένων υλικών έτοιμου σκυροδέματος.

MILD CONSTRUCTION LLC

Η εταιρεία Mild Construction LLC έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με τις εταιρείες Αδελφοί Ιακώβου Λτδ και A. Panayides Contracting Ltd στο Erbil – Kourdistan Region of Iraq. Η εν λόγω εταιρεία εκτελεί όλων των ειδών κατασκευαστικά έργα στο Ιράκ.

PRECAST SOLUTIONS LLC

Η εταιρεία Precast Solutions LLC έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με τις εταιρείες Τσιμεντοτεχνική Λτδ και A. Panayides Contracting Ltd στο Erbil – Kourdistan Region of Iraq. H εν λόγω εταιρεία κατέχει και λειτουργεί ένα εργοστάσιο παραγωγής τσιμεντοσωλήνων.

 

QUARESE-LOGO.jpg

Θυγατρικές και Συνδεδεμένες Εταιρείες

GEN POW PHA-BETON

PHA-CEMENT

KAZ

GERIK

KEDRIS MAN UFI