Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα - Quarry Resource Efficiency Demonstration Project LIFE11 ENV/CY/859

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση

 

QUARESE-LOGO.jpg

Θυγατρικές και Συνδεδεμένες Εταιρείες

GEN POW PHA-BETON

PHA-CEMENT

KAZ

GERIK

KEDRIS MAN UFI