Δραστηριότητες

Το συγκρότημα εταιρειών Λατομεία Φαρμακάς δραστηριοποιείται σχεδόν σε όλο το φάσμα της οικοδομικής βιομηχανίας. Συγκεκριμένα δραστηριοποιείται στους πιο κάτω τομείς:

  • Λατόμευση και παραγωγή αδρανών υλικών
  • Παραγωγή κυβόλιθων (paving stones)
  • Παραγωγή και διάθεση έτοιμου σκυροδέματος
  • Παραγωγή, διάθεση και τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος
  • Ανάπτυξη γης
  • Μεταφορές
  • Εισαγωγή, πώληση και υποστήριξη φορτηγών και λεωφορείων ΜΑΝ.

Στόχος του συγκροτήματος σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του είναι η προσφορά προϊόντων άριστης ποιότητας και η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών του.

 

Θυγατρικές και Συνδεδεμένες Εταιρείες

GEN POW PHA-BETON

PHA-CEMENT

KAZ

GERIK

KEDRIS MAN UFI