Ιστορικό

Το πρώτο λατομείο της εταιρείας στο χωρίο Φαρμακάς της επαρχίας Λευκωσίας για εξόρυξη πέτρας, σκύρων και άμμου ξεκίνησε από την εταιρεία Γεωτέχνικα Λτδ το 1977.

Το 1986 συστάθηκε η εταιρεία K.M.G. (Pharmakas) Quarries Ltd με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με αριθμό εγγραφής 27427 και ανέλαβε το λατομείο.

Το Μάρτιο του 1999 η εταιρεία απέκτησε το προνόμιο λατομείου ως επίσης και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνταν για εξόρυξη διαβασικού πετρώματος (σκύρα και άμμο), στα χωρία Πολιτικό - Λαζανιά της επαρχίας Λευκωσίας (Μέρος του δάσους Μαχαιρά). Σήμερα το εν λόγω λατομείο βρίσκεται σε αδράνεια.

Στις 3 Ιουνίου 1999, η εταιρεία K.M.G. (Pharmakas) Quarries Ltd μετονομάστηκε σε Λατομεία Φαρμακας Λτδ.

Στις 17 Δεκεμβρίου 1999, με ειδικό ψήφισμα η εταιρεία μετατράπηκε σε δημόσια βάσει του περί εταιρειών νόμου, Κεφ.113, και στις 20 Απριλίου 2000 οι τίτλοι της εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Με την εισαγωγή της στο ΧΑΚ, η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητες της στην βιομηχανία έτοιμου σκυροδέματος, μέσω τον εξαγορών των εταιρειών Εργοληπτικές Εργασίες Α.Γ. Κάζανος & Υιός Λτδ και Powermix Ltd.

Στις 24 Φεβρουαρίου 2005 η εταιρεία Gerik Investments Public Ltd κάνει δημόσια πρόταση προς τους μετόχους της εταιρείας Λατομεία Φαρμακάς για εξαγορά των μετοχών τους, η οποία κατά τη λήξη της στις 15 Απριλίου 2005 θεωρήθηκε επιτυχής αφού το ποσοστό των αποκτηθέντων μετοχών από τη Gerik είχε ξεπεράσει το 90%. Μετά την επιτυχή δημόσια πρόταση αποφασίστηκε όπως διαγραφούν οι τίτλοι της εταιρείας Λατομεία Φαρμακάς από το ΧΑΚ την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2005.

Η εταιρεία Λατομεία Φαρμακας Λτδ στις 9 Νοεμβρίου 2006 εισέρχεται στον τομέα του Ασφάλτου. Συγκεκριμένα υπογράφει συμφωνία εξαγοράς της εταιρείας Akis Christoforou Constructions Ltd η οποία μετονομάστηκε σε  Pharmakas Kedris Asphalt Ltd και αργότερα σε Pharmakas Construction Ltd και η οποία ασχολείται με την προμήθεια και τοποθέτηση ασφάλτου.

Τον Απρίλιο του 2007 η εταιρεία Λατομεία Φαρμακάς Λτδ ανακοινώνει την επιτυχία της δημόσιας πρότασης εξαγοράς ποσοστού 60% των μετοχών της Unifast Finance and investments Public Company Ltd η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα ανάπτυξης γης και ακινήτων. Η Unifast είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στην εναλλακτική αγορά.

Στην συνέχεια έπεται η εξαγορά της εταιρείας Κ. Κυθραιώτης Σκυρόδεμα Λτδ στις 3 Ιουλίου 2007, από την εταιρεία Pharmakas Beton Ltd, θυγατρική της εταιρείας Λατομεία Φαρμακάς Δημόσια Λτδ. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα του έτοιμου σκυροδέματος.

Η εταιρεία "Man Sales & Services (Cyprus) Ltd θυγατρική εταιρεία της Λατομεία Φαρμακάς, υπογράφει στις 7 Φεβρουαρίου 2008 συμφωνία με τον Γερμανικό Όμιλο Man Nutzfahrzeuge AG για την αντιπροσώπευση του στην Κυπριακή αγορά. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της στο Δάλι πωλούνται και επιδιορθώνονται φορτηγά και λεωφορεία.

Στις 19.2.2009 η εταιρεία Strongend Holdings Ltd (θυγατρική εταιρεία της Λατομεία Φαρμακάς) έχει προχωρήσει στην εξαγορά της εταιρείας Λατομεία Γεννάδιος Θεολόγου & Υιοί Λτδ η οποία κατέχει αποκλειστικό δικαίωμα λατόμευσης στην περιοχή Μιτσερού.

Το Μάρτιο του 2012 υπογράφεται συμφωνία με την Unicars Ltd για πώληση του 50% των μετοχών της εταιρείας MAN Sales & Services (Cyprus ) Ltd. Η Unicars έχει αναλάβει και τη διεύθυνση και διαχείριση της MAN.

Αρχές του 2013 αποπερατώθηκε το εργοστάσιο παραγωγής κυβόλιθων (paving stones) εντός του Λατομείου στον Φαρμακά. Στο εν λόγω εργοστάσιο κόβονται πέτρες διαβασικές και ασβεστολιθικές σε όλα τα μεγέθη και σχήματα που χρησιμοποιούνται σε δρόμους και πλατείες (paving stones).

Τον Ιαννουάριο του 2013 εξαγοράστηκε η εταιρεία The Birds Transportation Ltd η οποία ασχολείται με τον τομέα των μεταφορών.

Από το 2014 το συγκρότημα ξεκίνησε την δραστηριοποίηση του στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, συμμετέχει στην εργοληπτική εταιρεία Mild Construction LLC σε συνεργασία με τις εταιρείες Αδελφοί Ιακώβου Λτδ και A. Panayides Contracting Ltd και στην εταιρεία παραγωγής τσιμεντοσωλήνων Precast Solutions LLC σε συνεργασία με τις εταιρείες Τσιμεντοτεχνική Λτδ και A. Panayides Contracting Ltd, στο Erbil – Kourdistan Region of Iraq. Επίσης επεκτάθηκε στο Ομάν και συγκεκριμένα στην περιοχή Duqm. Εκεί ξεκίνησε τη λειτουργία ενός λατομείου Δολομίτη (Dolomite) μέσω της εταιρείας Al Duqm Crushers LLC. Στο ίδιο μέρος, μέσω της εταιρείας Concrete Slolutions LLC, σε συνεργασία με την εταιρεία Ύψωνας Προκατασκευασμένα Υλικά Λτδ, ανέγειραν εργοστάσιο έτοιμου σκυροδέματος καθώς επίσης και εργοστάσιο προκατασκευασμένων υλικών σκυροδέματος μέσα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της περιοχής Duqm (SEZAD).

 

Θυγατρικές και Συνδεδεμένες Εταιρείες

GEN POW PHA-BETON

PHA-CEMENT

KAZ

GERIK

KEDRIS MAN UFI